• Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

DLA SZPITALA

Woda w obszarze medycznym

Woda wysoko uzdatniona ma wiele zastosowań w obszarze medycznym. Poczynając od produkcji płynów infuzyjnych, płynów do iniekcji, kropli do oczu, leków i szczepionek, poprzez koncentraty środków myjących oraz dezynfekcyjnych a na samej wodzie jako środowiska technologii medycznych kończąc.

W najnowszych rekomendacjach, wytycznych oraz normach znajdziemy coraz wyższe wymagania do jakości wody wykorzystywanej w procesach dekontaminacji instrumentarium medycznego. Wysoko uzdatniona, ultraczysta woda jest gwarancją skutecznego procesu mycia i dezynfekcji oraz bezawaryjnej pracy urządzeń

Najwyższa jakość wody ultraczystej

Woda jest najpopularniejszym  rozpuszczalnikiem środków chemicznych, zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie oraz medium czynnika do dezynfekcji i sterylizacji jakim jest para wodna.

Woda jest wykorzystywana w procesie mycia dezynfekcji poczynając od mycia wstępnego wodą wodociągową a na płukaniu końcowym wodą demineralizowaną kończąc.  Woda, jako nośnik aktywnych substancji chemicznych, energii, temperatury, wpływa na jakość procedur i technologii medycznych.

Woda w obszarze medycznym musi spełniać wysokie wymagania jakościowe i spełniać kryteria wody o odpowiedniej czystości. Nieodpowiedniej jakości woda jest najczęściej źródłem problemów związanych z efektami procesów dekontaminacji oraz sprawności i żywotności myjni, dezynfektorów i sterylizatorów parowych.

Wśród publikacji opisujących parametry wody przeznaczonej do zastosowań w obszarze medycznym znajdziemy m.in.: Normy PN-EN 285+A1:2022;  PN-EN ISO 15883, ISO 17655,
AKI – „Przygotowanie instrumentarium medycznego zachowujące jego wartość.”

Aby dostarczyć wodę o pożądanym stopniu czystości należy zastosować skuteczny system uzdatniania wody, w tym rozwiązania wykorzystujące dejonizatory wody.

Rodzaje wody i jej przeznaczenie

Woda o najniższej jakości użytkowej. W obszarze medycznym  służy do sporządzania roztworów roboczych, stosowana do wstępnego mycia, czasami również do mycia zasadniczego.

W obszarze medycznym stosowana nie raz w procesach mycia, a nawet mycia i dezynfekcji chemicznej (np. myjnie endoskopowe)

Wykorzystywana jest w procesie sterylizacji, do ostatniego płukania w myjniach-dezynfektorach i coraz częściej w całym procesie automatycznego mycia i dezynfekcji.

Graniczne parametry wody w zależności od przeznaczenia

Woda demineralizowana
Woda wodociągowa Woda zmiękczona Złoże mieszane Odwrócona osmoza
TDS (ppm) 500 530 5 30
Przewodność
(µS/cm)
650 700 3 30
Twardość ogólna
(°d)
14 < 0,1 |< 0 ,1 0,5
Sole sodowe 20 160 < 1 2
Chlorki (ppm) 40 40 < 1 3
Krzemiany
(ppm SiO2)
12 12 < 0,1 2,1
Wartość pH 6,7 ∆T 7,5 – 9,5 5,5 6,0

Objawy wskazujące na niewłaściwie działający system uzdatniania wody

Niewłaściwy skład wody oraz jej zanieczyszczenia są głównym źródłem problemów dotyczących jakości procesów z wykorzystaniem wody, jak również sprawnością działania urządzeń zasilanych wodą niskiej jakości.

Zbyt wysoka twardość              tworzenie osadów, kamienia kotłowego, zmiana pH, powstawanie korozji
Zwiększona zawartość
metali ciężkich i kolorowych
powstawanie brunatno-czerwonych osadów i pojawiania się rdzy wtórnej
Wysoki poziom chlorków powstawanie wżerów i korozji naprężeniowych
Wysoki poziom krzemianów powoduje biało-szare, cienkowarstwowe kolorowe naloty, zabarwienie na narzędziach
Pozostałości po odparowaniu marmurkowy nalot, biało-szare plamy powstałe pod wpływem działania wysokiej temperatury
Wartość PH    utlenianie powierzchni
Podwyższona przewodność wskazywała na obecność zanieczyszczeń

 

Systemy uzdatniania wody dla potrzeb szpitala

Klasyczne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne stacji uzdatniania z systemem demineralizacji wody bazują na poniższym schemacie:

Tradycyjne systemy uzdatniania wody

Tradycyjne systemy uzdatniania wody w szpitalach

Powszechnie stosowane systemy uzdatniania wody w Polskich szpitalach mają różnorodne konfiguracje. Ostateczne rozwiązanie, które jest instalowane uzależnione jest od faktycznych potrzeb a przez to jest „szyte na miarę”, co w konsekwencji skutkuje wieloma ograniczeniami. W razie konieczności rozbudowy systemu uzdatniania wody, bądź jego przeglądu lub naprawy, użytkownik z wyboru korzysta z usług producenta zbudowanej instalacji. Właściwa konstrukcja, odpowiedni dobór podzespołów, materiałów i solidne wykonanie systemu oraz dobre wsparcie serwisowe to tylko mniejsza połowa wymagań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie tradycyjnego systemu uzdatniania wody. Jak każde urządzenie, tak i w przypadku szpitalnych systemów uzdatniania wody, konieczna jest stała obsługa, konserwacja i opieka na wszystkimi podzespołami stacji uzdatniania wody, które należą do obowiązków użytkownika, czyli najczęściej personelu centralnej sterylizatorni. Szpitalny system uzdatniania wody jest skomplikowanym i złożonym z wielu elementów, podzespołów, połączeń, wskaźników, zaworów, itd., które wymagają codziennej uwagi personelu. Jakość stosowanych elementów konstrukcyjnych i montażowych mogą być przyczyną nieszczelności a przez to częstych awarii.

Żeby stacja uzdatniania wody działała wydajnie i niezawodnie, wymaga:

  • codziennej i drobiazgowej kontroli stanu technicznego
  • stałego odczytu parametrów wody na wielu zainstalowanych urządzeniach pomiarowych
  • kontroli ciśnienia wody zasilającej
  • kontroli poziomu soli w zbiorniku zmiękczacza
  • kontroli stopnia twardości wody za zmiękczaczem
  • czasu na przeprowadzenie kontroli stacji oraz uzupełniania dokumentacji

Tradycyjne stacje uzdatniania wody nie są wyposażone automatyczne sygnalizatory stanów alarmowych w całym ciągu technologiczny systemu. Przeoczenie przez personel sytuacji alarmowej, będzie skutkować dostarczaniem do urządzeń zasilanych wody niedostatecznie uzdatnionej, co finalnie będzie miało niekorzystny wpływ na jakość procesu, efekt dekontaminacji, żywotność procesowanego sprzętu oraz urządzeń zasilanych wodą niskiej jakości.

Przykłady instalacji tradycyjnych systemów uzdatniania wody:

Krytyczne punkty nadzoru tradycyjnychsystemów uzdatniania wody

Zmiękczacz wody

 

Złoże jonowymienne,  kwaśna żywica kationitowa

 

Badanie przewodności wody

 

Zanieczyszczenia spowodowane niską jakością wody procesowej

Zanieczyszczenia solami wapnia i magnezu

Zanieczyszczenia metalami ciężkimi – rdzą wtórną

Zanieczyszczenia krzemianami

Zanieczyszczenia chlorkami

System CUBO Compact EDI+ jako alternatywa tradycyjnej stacji demineralizacji wody

Dobór komponentów, jakość materiałów przemyślana, innowacyjna konstrukcja oraz staranność wykonania, gwarantują bezawaryjną pracę, wysoką wydajność w praktyce bezobsługowego systemu. Urządzenie szwedzkiej produkcji, firmy Pure Water Scandinavia umożliwia wyprodukowanie wymaganej ilości ultraczystej wody w zależności od potrzeb aż do wydajności na poziomie 500 litrów na godzinę.

W przypadku większego zapotrzebowania na wodę,  istnieje możliwość zintegrowania dwóch urządzeń w układzie dupleks a tym samym podwojenia wydajności systemu aż do 1000 litrów wody ultraczystej na godzinę.

Zastosowanie wody ultraczystej w obszarze szpitalnym

Wody ultraczysta  używana jest w procesach dekontaminacji sprzętu medycznego, do zasilania wodą procesową myjni-dezynfektorów, wytwornicy pary w sterylizatorach, stacji uzdatniania łóżek, do nawilżaczy, w laboratorium szpitalnym do płukania szkła laboratoryjnego, analizy instrumentalnej, w tym do takich metod jak AAS, HPLC, IC, ICP, ICP-MS), przygotowania preparatów do analiz (np. AAS), w aptece, pracowni płynów infuzyjnych, pracowni RTG, pralni, stacji dializ, bloku operacyjnym, kuchni szpitalnej, pralni szpitalnej, itd.

Użycie system CUBO Compact EDI+  – gwarancja utraczystej wody

Zapytaj o produkt

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz: